Kallelse årsmöte samt dagordning

Kallelse Årsmöte 2023

Härmed kallas du till OK Kontinents Årsmöte måndagen den 13 februari kl 18:30 på klubblokalen.

 

Vi kommer att börja med prisutdelning och därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar samt dragning i

OK Kontinents Vänners lotteri.

 

Information om vårens träningsupplägg, läger 19-21 maj samt aktuella saker kring klubbens verksamhet.

Det bjuds på kaffe och kaka.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

 

Styrelsen

 

Dagordning:

Dagordning vid OK Kontinents årsmöte 2023-02-13

 

Mötets öppnande

Fråga om mötets behöriga utlysande

Godkännande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av 2 st justerare

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

Kassaberättelse för 2022

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet

Val av ordförande för 2023

Val av 5 st styrelseledamöter för 2023

Val av 2 st suppleanter

Val av 2 st revisorer

Val av 2 st revisorssuppleanter

Val av ungdomskommitté

Val av uttagningskommitté

Val av träningssamordnare

Val av kartkommitté

Val av festkommitté

Val av lotteriansvarig

Val av matrikelansvarig

Val av materialförvaltare

Val av arkivarie

Val av hemsidesansvarig

Val av statistikansvarig

Val av anmälningsansvarig

Val av sponsoransvarig

Val av sportidentansvarig

Val av klädansvarig

Val av valberedning

Beslut om kvarstående i förbund

Beslut om medlemsavgifter för 2023

Beslut om reseersättning för 2023

Information från klubbens verksamhet (vårens träningar, läger 19-21 maj)

Övriga frågor

Mötets avslutande

Det bjuds på kaffe och fika.

Efter mötet förrättas dragning i OK Kontinents Vänners lotteri.

Våra sponsorer!